Mi a Facebook ID? User ID / Page ID

Azt is támogatja facebook oldalon és a csoportban.

Kérjük, adja meg a facebook személyes URL ide.
Nullázás
  1. nyisson meg egy új lapot ➕
  2. az új lapon
    • menj a linkre: Másolás
    • másolja a HTML forráskódját
  3. illessze ide ▼

Eredmény

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />
Intelligens URL i QR Code

Hogyan juthat el a Facebook személyes URL-t?

  1. Kattintson erre a linkre: https://www.facebook.com/me
  2. Ez fog irányítani a személyes facebook url, majd másolja az URL.

Beállítás fb:admin a meta tag

Annak érdekében, hogy megadja az admin jogot kell kezelni facebook megjegyzéseket bővítmény, be kell állítania egy meta tag az oldalon, hasonlók
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} egy numerikus azonosító