Arányos jel

Copy / Paste

Kattintson a másoláshoz ▼
=δ
HTML jelentése
∝
∝
U+221D
Arányos jel
Ez a jel matematikában arra utal, hogy két mennyiség arányosan változik egymáshoz képest.

Mi az arányos jel?

Az arányos jel, amelyet ∝ jelölünk, széles körben használatos a matematikában annak kifejezésére, hogy két mennyiség arányos egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy amikor az egyik mennyiség növekszik vagy csökken, a másik mennyiség állandó arányban növekszik vagy csökken. A jel a matematikai gyakorlatokból származik, és alapvető az egyenletekben és formulákban az arányos kapcsolatok jelöléséhez.

Az arányos jel alkalmazása különböző területeken

Az arányos jelnek különböző alkalmazásai vannak különböző diszciplínákban, ami sokoldalúságát tükrözi:

 • Matematika: Főként arra használják, hogy közvetlen arányosságot jelentsen két változó között.
 • Fizika: Arra használják, hogy kifejezzék törvényeket és elveket, ahol a mennyiségek egymáshoz képest változnak, például a Hooke-törvény.
 • Mérnöki tudomány: Felhasználják a dinamika, a folyadéktan és más területek tanulmányozásában az arányos kapcsolatok jelölésére.
 • Közgazdaságtan: Jelzi azokat a kapcsolatokat a gazdasági változók között, amelyek fix arányban változnak egymással.
 • Kémia: Kapcsolatot teremt reakciósebességek vagy más arányos mennyiségek között.

Hogyan gépelhető az arányos jel billentyűparancsokkal, Alt kódokkal és LaTeX segítségével?

 • Windows: Sajnos nincs közvetlen Alt kód az arányos jelhez. Gyakran szükséges egy speciális karakter menü használata vagy más forrásból való másolás.
 • Mac: A Windows-hoz hasonlóan szükséged lehet egy speciális karakter menüre vagy a jel másolására egy forrásból.
 • Linux: Az arányos jel beszúrásához más forrásból való másolásra lehet szükség, mivel nincs egyértelmű bevitele.
 • HTML: Használd a ∝ kódot az arányos jel beszúrásához.
 • LaTeX: Használd a \propto parancsot az arányos jel beírásához.

Változatok és hasonló jelek

Az arányos jel egyedi azzal, hogy az arányosságot jelenti, de kapcsolatban áll és néha összetéveszthető más matematikai jelekkel. A különbségek megértése fontos a pontos matematikai kifejezésekhez.

 • Egyenlőségjel (=): Pontos egyenlőséget jelöl két kifejezés között.
 • Kb. Egyenlő (≈): Akkor használatos, amikor két mennyiség közel azonos, de nem teljesen egyenlő.
 • Összegzési jel (∑): A számok sorozatának összegét jelöli, nem kapcsolódik az arányossághoz, de gyakran látható matematikai kontextusokban.

Szimbólumok képei

Arányos jel